VET DESIGN STUDIO
Mỗi thiết kế - Một niềm vui
VET DESIGN STUDIO
Mỗi công trình đều mang một tâm huyết!
Chúng tôi là
Vẹt Design

"Vẹt design studio là một group thiết kế gồm 7 thành viên. Mỗi người mang một màu sắc khác nhau, cũng chung mục đích, cùng đi chung một con đường và cùng tạo nên một bảng màu hài hòa và hoàn chỉnh.."

Vet Design

Dự án nổi bật

Dự án thiết kế phòng ăn 1

Dự án thiết kế phòng ăn 1

VILLA ARIA ĐÀ NẴNG

VILLA ARIA ĐÀ NẴNG

Dự án thiết kế phòng ăn 2

Dự án thiết kế phòng ăn 2

Dự án thiết kế phòng khách 3

Dự án thiết kế phòng khách 3